GITAARLESSEN

De cursussen zijn opgedeeld in:

 

Het Aanvangsonderwijs

De cursusstof binnen het aanvangsonderwijs komt voort uit veel verschillende muziekstijlen. Dus van pop tot klassiek. De cursist kan zelf aangeven welke stijl hij of zij prefereert.

In het aanvangsonderwijs wordt in het begin met een auditieve methode gewerkt. Na enkele lessen wordt de cursist geleerd om muziek van het blad te lezen en te spelen.

De auditieve werkwijze berust in het uitzoeken van melodie�n, van liedjes. Doordat er naast de auditieve methode ook gebruik wordt gemaakt van genoteerde muziek, leert de cursist het notenschrift goed te beheersen. Natuurlijk leert de cursist ook al enkele akkoorden gedurende deze fase van het gitaaronderwijs.

 

Het Vervolg onderwijs

In het vervolgonderwijs worden verschillende stijlen gebruikt om gitaar te leren spelen; pop, blues, spaans, klassiek � eigenlijk van alles. Verder mag de leerling aangeven, welke muziekstijl hij of zij interessant vindt, zodat ook die bepaalde stijl in de cursusstof kan worden opgenomen. De basis- ('speel') technieken, die in het aanvangsonderwijs behandeld worden, worden in het vervolgonderwijs verder uitgewerkt, zodat de cursist na het vervolgonderwijs een heel goede basis heeft om op terug te vallen bij het bespelen van het instrument.

 

Het Eindonderwijs

De cursist kan aan het eind van dit onderwijs zelfstandig beslissingen nemen betreffende de muziek, die hij of zij wil bestuderen.

In dit onderwijs bestaat de cursusstof uitsluitend uit de klassieke muziek en de muziek, die voor de klassieke gitaar is gecomponeerd.

 

Cursusmogelijkheden:

Aanvangsonderwijs:
-groepslessen/individueel
Vervolgonderwijs:
-individueel
Eindonderwijs:
-individueel


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Niels Eikelboom