GITAARLES

De lessen
In de lessen voor akoestische gitaar wordt aangeraden om te spelen op de zogenaamde Spaans/Klassieke gitaar. Dit instrument is lichter bespeelbaar bovendien kun je er meer verschillende stijlen op spelen. Er zijn 2 opvallende verschillen in aanslaan; met je vingers (duim, wijs-, middel- en ringvinger) of met een plectrum (stuk plastic waar je de snaren mee aanslaat). Met name de aanslag met de vingers zal ruime aandacht krijgen, deze vingeraanslag biedt meer mogelijkheden t.a.v. meerstemmig spelen bijvoorbeeld met klassiek/romantisch repertoire maar ook met de Amerikaanse 'finger-pick style'. Je zou kunnen zeggen; aan je hand zitten 5 plectrums, maar wil je een aantal akkoorden eens even stevig neerzetten dan is een plectrum natuurlijk o.k..
-kinderen: vanaf 7/8 jaar is het mogelijk voor kinderen om met gitaar te beginnen, de meesten hebben vaak wel een AMV/VIO periode achter de rug zodat ze muzikaal/theoretisch niet helemaal onwetend zijn. Naast een gebruikelijke methode waarin natuurlijk aandacht wordt geschonken aan goed noten lezen, zal een goede speelhouding en het verkennen van de primaire mogelijkheden van het instrument prioriteit hebben.
Voorop staat dat de lessen aangepast zijn aan de belevingswereld van het kind naar leeftijd. Ook initiatieven uit de eigen interessesfeer worden serieus benaderd. Samenspel is leuk en leerzaam en kan kinderen enorm stimuleren, hier wordt vanaf het begin vooral veel aandacht aan besteed, er zijn al vrij snel eenvoudige duo's, trio's enz.. Op voorspeelavonden klinkt het dan natuurlijk al heel wat.
-Doel: het kind tot zelfstandig musiceren leiden, liefde voor de gitaar en muziek in het algemeen bijbrengen. Anders gezegd; lekker ruiken en proeven aan allerlei muziekstijlen zonder voor oordelen.
-Volwassenen: Veel van bovenstaande gegevens voor het kind zijn ook van toepassing voor de volwassene. Vaak speelt zo iemand al jaren gitaar maar loopt toch vast en wil verder geholpen worden. In overleg met de docent zal dan besproken worden welke muzikaal/technische koers er dan gevolgd gaat worden.
Natuurlijk kun je als volwassene helemaal blanco beginnen 'als je het altijd al had gewild maar het komt er nooit van'.

Eigen Lespraktijk

De lessen vinden plaats in:

-Steenwijk 

Niels Eikelboom geeft les in zijn eigen lespraktijk te Steenwijk.  Wil je hierover meer informatie neem dan contact op.

Wil je weten hoe de cursus er globaal uitziet? Klik dan hier voor meer informatie.